Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd den 20 november 2010 


ÖBF:s förbundsråd hölls på Scandic hotell Ryd i Linköping. Från medlemsklubbarna deltog ett 15-tal deltagare. Från styrelsen, valnämnd och gästföreläsare deltog 14 personer. ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna och inledde Förbundsrådet. 


Magnus Hjalmarsson, SSRS Vadstena stationen hälsades välkommen. Han höll en presentation om sjöräddningens olika verksamhetsområden, som t.ex miljösläp som finns på Karlsborgsstationen, m.m. Vadstenastationens båtar och svävare presenterades. Svävarens uppgifter var bl.a. att åka ut på isarna och hjälpa skridskoåkarna. 

ÖBF delade ut en defibrillator till SSRS Vadstena som mottogs av Magnus Hjalmarsson. Den delades ut lite tidigare men det var med tanke på att snart är skridskosäsongen här. Nu har samtliga 5 defibrillatorer delats ut till samtliga stationer inom ÖBF:s verksamhetsområde. 


Från Kustbevakningen kom Magnus Rågmark. Han berättade om kustbevakarnas arbete. Bevakning av bl.a. fiskezoner och oljeutsläpp, samarbete med Tull och Polis m.m. Alla var intresserade av att höra hur det gått med promillegränsen som infördes den 1 juli 2010. Magnus meddelade också att båtfolket sköter sig bra i Östgöta skärgården och att problemen finns huvudsakligen i storstadsregionerna.


Barn- och ungdomsstipendiet på 10.000 kr för 2010 delades ut till Bråvikens Segelsällskap.


Peter Andersson, LSS. Informerade att namnet för nästa års föreläsare i Linköping inte är klart ännu men kommer inom kort att bli färdigt. I samband med detta har Peter Andersson äskat ersättning för lokalhyra.


Christer Eriksson revisor SBU informerade om vad som är viktigt att tänka på för klubbar om man inte vill ”få problem” med skatteverket. 

Stadgarna ska spegla verksamheten och ändamål. 

Utbildning

Ungdomsverksamhet

Säkra båtplatser

Social samvaro


Detta är några viktiga bitar att ha med i stadgarna. Beskriv gärna i årsberättelsen vilka aktiviteter som förekommit under året. De ska även synas i den ekonomiska berättelsen.


Tänk på att inte skriva varvsverksamhet (aldrig ordet varv om ni inte driver varvsverksamhet) då kan det uppfattas som konkurrens till båtvarvverksamhet och kan räknas som kommersiell verksamhet. 


Christer uppmanade till att ta ut en hög medlemsavgift (skattefri) och en låg båtplatsavgift (som kan bli skattepliktig) och om ni skulle få ett brev från skatteverket begär uppskov genast och kontakta ÖBF/SBU för hjälp.


Se även Skatteverkets broschyr SKV324, för ytterligare upplysningar. 


Vid minnesanteckningarna 

Angelika Möbius / Björn Axelsson