Välkommen in till oss!Information och bilder från verksamheten inom ÖBF


Verksamhet, från 2009

Verksamhet, från 2008

Verksamhet, från 2007

Verksamhet, från 2006

2009

 
ÖBF 40 år
 
ÖBF Östergötlands båtförbund firade sitt 40års jubileum den 21 november. Firandet skedde i samband med förbundsrådet på Frimurarhotellet (Scandic) i Linköping. På förbundsrådet diskuterades de obligatoriska frågorna såsom ÖBF:s ekonomi och verksamhet inför 2010. På mötet diskuterades förbundets miljöarbete och toalettfrågan som just nu utreds hos Transportstyrelsen. ÖBF har gett sina synpunkter till Transportstyrelsen där man har svarat att man inte vill se något direkt totalförbud utan att man löser problemet genom utbyggnad av tömningsstationer och toaletter i naturhamnar och gästhamnar. Att förbjuda tömning inom känsliga områden kan också vara en del att bidra till att miljön blir bättre i vårt vatten. ÖBF har också arbetat fram en policy för att öka miljömedvetenheten hos alla båtägare som ska vara en del i förbundets miljöarbete.
 
På förbundsmötet delades ut ett ungdomsstipendium, ett anslag på 10. 000:- som anslutna båtklubbar får ansöka om. I år var det tre klubbar som sökt bidraget och det var Gränna båtklubb som hade den bästa ungdomssatsningen och fick bidraget med motivering:

Att båtklubben under kort tid med ideella insatser, sökta medel och i samarbete med annan organisation och annan båtklubb byggt upp en väl fungerande verksamhet med spännande och utvecklande fritidsaktiviteter för barn - och ungdomar
Att verksamheten, organisationerna emellan, även har fungerat under vintertid då man lärt och bytt kunskapsområden med varandra
Att man fattat beslut om att utöka verksamheten med en schemalagd aktivitet i veckan och då bjuda in skolans elever från högstadiet, barn på orten med omnejd i samma åldrar samt tidigare nämnd organisation

Grattis Gränna båtklubb, vi hoppas att pengarna kom bra till pass för utveckling av ungdomsverksamheten nästkommande år med jolleseglingar och sjösäkerhetskurser mm.
 
Senare på kvällen fick deltagarna avnjuta en trerättersmiddag med underhållning, dans och då man firade 40-årsjubeléumet till fullo. Flera gäster var särskilt inbjudna bl.a. SBU ordförande Bengt Gärde och kanaldirektören för Kinda Kanal Lars Lööv.

Jubileums tal av Svenska Båtunionens ordf. Bengt Gärde.
Foto Björn Axelsson.


Alla tidigare ordförande i ÖBF hade också inbjudits till festligheterna, Ove Edlund och Hasse Wetterlind som tillsammans med förre förbundssekreteraren Sture Bång berättade om styrelsearbetet inom ÖBF förr i tiden. Att det hände roliga saker på den gamla goda tiden det kunde nog alla festdeltagare hålla med om.

Foto Björn Axelsson.


På kvällen delade också förtjänsttecken ut till 10 deltagare med motivering "genom mångårigt funktionärsskap inom ÖBF centralt eller i båtklubb gjort båtlivet stora tjänster och främjat dess syften"

Foto Björn Axelsson.


Owe Edlund, Finspångs Segelsällskap, före detta ordförande i ÖBF, tilldelades SBU:s förtjänstteckenplakett i guld för sina insatser i båtlivet både på regional och riks nivå, överlämnandet gjordes av SBU ordförande Bengt Gärde.

Foto Björn Axelsson.


Lasse Lööv, Kinda Kanal direktör överlämnade boken "Historiska fönster KINDA KANAL" till samtliga deltagare vid förbundsrådet. Denna bok beskriver citat,
"Hamn & kanalstaden Linköping" och farledens betydelse för regionen kring Kinda Kanal från skogsbygden i söder till Linköping i norr"
slut citat.

Foto Björn Axelsson.Sjösäkerhetskurs ÖBF, 18 april 2009

Det är tredje året som Östergötlands båtförbund tillsammans med skepparna vid sjöräddningsstationen vid Arkösund har sin sjösäkerhetskurs.


På kursen som skedde den 18 april deltog ett 20 tal personer från olika båtklubbar anslutna till ÖBF. På förmiddagen fick kursdeltagarna information om flytplagg och överlevnadsutrustning. Även information om radar och GPS navigering ingick. Deltagarna fick också information om hur man vårdar och hanterar uppblåsbara räddningsvästar.


På eftermiddagen fick kursdeltagran lära sig att överleva i kallt vatten. En praktisk övning genomfördes där deltagarna iklädda överlevnadsdräkter fick träna på att kravla sig upp i en livflotte. Att komma upp i livflotten kan ställa till problem. Är man redan utmatta kan det vara mycket svårt att komma upp.


I stort sätt har man bara en chans att komma upp, alla krafter går åt och det gäller att ge allt vid första försöket att komma upp på flotten säger Christer Falk från SSRS.


Deltagarna på kursen fick också möjlighet att prova på att köra räddningsbåt 90 i hög fart, samt praktiskt navigera med elektroniska hjälpmedel såsom GPS E-sjökort och Radar. Det var Jim Karlsson och Christer Falk som var de bägge skepparna på räddningsbåt 90. De uppger att alla deltagarna skötte sig bra och att de kunde hantera båten i 35 knop.


Deltagaren fick prova på att skjuta nödraketer och tända varningsbloss. Det var många nödraketer som avfyrades, mycket nära var det att man sköt ned en fiskmås som irrat sig in vid Lammskär, där de praktisk momentet utfördes, såsom livflotte övningen samt uppskjutning av nödraketer. Kusen avlutades för dagen vid Arkösund kl 17.00. Alla deltagarna fick ett intyg att sätta in i NFB:s intygsbok.


Alexander Johansson, som även tagit bilderna nedan, från övningarna.

Göran Johansson och Jim Karlsson visar upp

olika modeller av uppblåsbara räddningsvästar


Förväntningsfulla deltagare


Här klär man på sig överlevnadsdräckterna


Flera deltagare som tagit sig upp på livflotten.


Monika Anderson fick möjlighet att tända och hålla i ett nödbloss.


Här skjuter man av nödraketer.


Uppdaterat
2008-04-30 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson