Välkommen in till oss!Information och bilder från verksamheten inom ÖBF


Verksamhet, från 2009

Verksamhet, från 2008

Verksamhet, från 2007

Verksamhet, från 2006

2007

 

Förbundsrådet 24 november 2007

 

ÖBF förbundsråd hölls på Scandic hotell väst i Linköping. Ett 40 tal deltagare från 11 medlemsklubbar samt två representanter från SSRS Arkösund deltog. Föreläsare var Denis Helin från Svenska Båtunionen, Esbjörn Hillberg från Svenska Fyrsällskapet och Stefan Hellman från Malmqvist & Edling.

 

ÖBF ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna.

ÖBF informerade om 2007 års verksamhet.

Året har präglats av sjösäkerhet.

Två stycken sjösäkerhetskurser har hållits ute på Arkö, dubbla bidrag till SSRS och beslut om att skänka defibrillatorer till våra sjöräddningsstationer.

Harald överlämnade den första defibrillatorn till Visingsö Räddningsstation som togs i mot av Angelika Möbius.

Nästa defibrillator kommer att överlämnas till Arkösunds Räddningsstation på ÖBF,s årsmöte den 15 mars 2008. Visingsö och Arkösund är de två räddningsstationerna som har flest sjuktransportuppdrag.

Barn och ungdoms stipendiumet på 10 000:- delades ut till Visingsö Båtklubb för ett varierande barn och ungdomsarbete och för en framtidsvision av utveckling på arbetet.

En tipspromenad hade satts upp, priser till de tre bästa och ett jumbopris delades ut.

Informerades om budgetförslaget för ÖBF,s verksamhet år 2008.

Valberedningen uppmanade klubbarna att lämna in förslag på funktionärer till styrelsen.

Bilder från sjöräddningskurserna i våras på Arkösund visades. Informerades om att år 2008 planeras en ny sjöräddningsövning som företrädesvis hålls i Vättern.

Egenkontrollsdokumentet kommer att skickas ut av Svenska Båtunionen (SBU) till alla medlemsklubbar.

ÖBF kommer att ge ett remissvar på remissen "Natura 2000 i Vättern".

Värdklubb på ÖBF,s årsmöte den 15 mars 2008 kommer att vara Linköpings Motorbåtsklubb.

 

Denis Helin från Svenska Båtunionen informerade om båtklubbsförsäkringen. Han poängterade hur viktigt det är att klubben har en täckande olycksfallsförsäkring som gäller vid utlyst aktivitet på klubben. Svenska Båtunionen har möjlighet att kunna täckna en kollektiv olycksfallsförsäkring för en kostnad på 3,25:- per betalande medlem. Deltagarna ställde sig positiva till detta trots att det kan medföra en höjning av medlemsavgiften till Svenska Båtunionen. Denis uppmanade alla båtklubbar att se över sina stadgar.

 

Gert Möbius från Visingsö Räddningsstation berättade och visade bilder från SSRS 100 års jubileum i Göteborg.

 

Esbjörn Hillberg från Svenska Fyrsällskapet berättade om fyrsällskapet som startades för 11 år sedan. Det finns 32 lokala fyrsällskap. I Sverige finns det 2 200 stycken fyrar. Esbjörn berättade historik om fyrar, och visade bilder. Den första svenskägda fyren var Kopu Dagö på 1500-talet. Den första svenskbyggda fyr var Landsort år 1651 den var temporär. År 1669 byggdes Landsort till permanent fyr.

 

Stefan Hellman från Malmqvist & Edling ett företag som startade år 1946, informerade om oljans bakgrund och framtid.

 

Vid pennan / Britt Axelsson

 

 

Sjösäkerhetskurs i Arkösund

 

Två söndagar i april närmare bestämt den 15 och 22 april genomförde Östergötlands båtförbund tillsammans med skepparna på sjöräddningsbåtarna i Arkösund en sjösäkerhetsutbildning. Kurserna samlade 40 representanter från 20 båtklubbar. (Läs hela referatet under fliken "sjösäkerhet")

 

 

 

ÖBF årsmöte 24 Mars 2007, värd Hästholmens Båtklubb

 

Flygbild över Hästholmens Hamn.

 

Jan Asph (ordf. Hästholmens BK) hälsar alla välkomna.

 

Deltagarna diskuterar dagens ämnen.

 

ÖBF:s årsmöte inleddes med allmän information om Hästholmen (Jan Asph), Sjukvård ombord (Ronnie Nilsson från ULFAB), Motala Båtvarv Förr-Nu-Framtid (Janne William). Därefter tog de formella årsmötesförhandlingarna vid, där några nya valdes in i styrelsen. Senare konstituerade sig styrelsen. Kvällen avslutades med gemensam middag för den nya styrelsen.

 

Uppdaterat
2008-02-26 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson