Välkommen in till oss!
Miljövettsregler

Som pdf

 

1.                Värna om allemansrätten. Kom ihåg både rättigheter och skyldigheter. Upplev och njut av natur- djur- och fågelliv.

2.                Respektera andra människors anspråk på ostördhet. Tystnad, stillhet och mörker är en del av miljön.

3.                Håll alltid husdjur under tillsyn - och kopplade iland.

4.                Använd iordningställda eldplatser eller egen grill. Elda eller grilla aldrig på berghällar. Undvik engångsgrillar.

5.                Städa efter dig - och andra. Ta med soporna hem eller använd uppställda sopmajor/sopbehållare - källsortera. Farligt avfall tas hem och lämnas på miljöstation.

6.                Använd i första hand toalett i land. Båtens toalett skall ha tank och vara stängd för direktutsläpp. Töm i sugstation. Numera förbjudet med direktutsläpp.

7.                Har du en 2-takts utombordare - använd alkylatbensin och miljöanpassad olja. Äldre motorteknik kan avge upp till 30% oförbrända bränslerester. Ett liten minskning på gasen ger stor besparing.

8.                Sköt om din motor så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats. Länspumpa inte slagvatten med oljespill - använd oljestrumpa i kölsvinet.

9.                Använd godkända och miljöanpassade bottenfärger och kemikalier. Och använd inte mer än Du behöver.

10.             Rapportera oljeutsläpp och andra risker för miljö och sjöfart. Visa aktsamhet mot fiskredskap och anläggningar.

Uppdaterat
2018-11-25 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson